Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: marzec 2024

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. W niniejszej Polityce opisujemy w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Informacje podstawowe

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej korporanki.pl jest HRbooster z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Kowalczyka 16/158 (03-193), NIP: 959-122-22-56. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane gromadzimy, jaki jest cel ich przetwarzania, w jaki sposób możesz kontrolować swoje dane oraz jak się z nami skontaktować.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

  1. Formularz kontaktowy – ogólny: Użytkownicy mogą przekazać nam swoje dane, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, telefon (opcjonalnie) oraz treść wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.
  2. Formularz z wyceną: Użytkownicy mogą wypełnić formularz z danymi takimi jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon (opcjonalnie) w celu otrzymania wyceny produktu.
  3. Formularz do wysyłki próbek produkcji: Użytkownicy mogą przekazać dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon (opcjonalnie), oraz stacjonarny adres firmy do wysyłki próbek produkcji.
  4. Zapisywanie się do newslettera: Użytkownicy mogą zdecydować się na zapisanie się do newslettera poprzez zostawienie adresu e-mail w wyznaczonym polu na Stronie.

Przechowywanie danych osobowych

Przekazując dane za pośrednictwem formularzy na Stronie, wyrażasz zgodę na rejestrowanie i przechowywanie przez nas informacji o przekazanych danych oraz na ich przetwarzanie w określonych celach. Dane przechowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając przy tym ich bezpieczeństwo i poufność.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo ich przenoszenia. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej polityki.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem. Nieustannie pracujemy nad zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych.

O plikach cookie

Podczas korzystania ze Strony możemy wykorzystywać pliki cookie w celu gromadzenia informacji o Twoim użytkowaniu i odwiedzanych stronach. Więcej informacji na temat plików cookie oraz możliwości zarządzania nimi znajdziesz w naszej Polityce plików cookie.

Zgłaszanie skarg i zapytań

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych lub jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z Twoich praw, skontaktuj się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej polityki.

Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na Stronie. Jeśli dokonamy istotnych zmian w polityce prywatności, poinformujemy o tym użytkowników za pośrednictwem Strony lub poprzez inne odpowiednie środki.